Schackgrunder

Schack Schack är ett av de äldsta spelen man känner till som än idag har hög popularitet och spelas av miljontals människor världen över. Här tänkte vi därför ge lite grunder i detta fantastiska spel.

Pjäser och brädet

Pjäserna och brädet i schack är förstås det mest vitala för att kunna spela schack, sen är förstås själva pjäsernas utformning av mindre vikt, bara man vet vilka pjäser som är vilka.Brädet – Schackbrädet består av 8×8 rutor, alltså 64 rutor, 32 ljusa och 32 mörka som ligger omlott, alltså varannan ljus och varannan mörk. Att det är uppdelat så beror bland annat på att vissa pjäser får endast gå på en av färgerna.Pjäserna – Pjäserna är följaktligen också ljusa och mörka och det finns sex olika typer av pjäser som har olika värde och möjlighet till drag, nämligen följande:

  • Bonde – Bonden är den “enklaste” av pjäserna och kan förutom två steg som första drag, endast gå ett steg framåt, alternativt ett snett framåt om där står en motståndarpjäs som således blir tagen ur spel. Bonden får inte gå bakåt. Båda spelarna har vardera åtta bönder.
  • Springare – Springaren, eller hästen som den också kallas, kan gå på ett lite annorlunda sätt än de andra pjäserna. Den måste alltid gå totalt tre steg som får yttra sig på följande sätt: ett steg åt sidan och två bakåt eller framåt, alternativt två bakåt eller framåt och därefter ett åt sidan. Båda spelare har vardera två springare.
  • Löpare – Löparen är den pjäs som endast får gå på endera ljusa eller mörka rutor. Löparen kan gå så många steg diagonalt som det går tills brädet tar slut, alternativt tills den stöter på en motståndarpjäs. Båda spelarna har två löpare var, en som går på ljusa rutor och en som går på mörka rutor.
  • Torn – Tornen är en pjäs som i motsats till löparen bara kan gå i raka drag. Dock så kan den gå hur många steg som helst i taget tills brädet tar slut eller den stöter på en motståndarpjäs. Därav så är den mycket användbar i offensiva drag. Båda spelarna har vardera två torn.
  • Dam – För att enkelt beskriva damen så är den som tornet och löparen sammanfogad. Den kan gå åt alla håll och hur många steg som helst – dock bara en riktning i taget. Detta är den mäktigaste pjäsen på brädet och vardera spelare har varsin dam.
  • Kung – Kungen är den pjäs man i spelet ska försöka stänga in – göra schack matt. Det gör man genom att se till att kungen, vilket håll den än flyttas, ändå är schackad av en moståndarpjäs. Kungen kan flyttas på samma sätt som damen men endast ett steg i taget.