Schackhistoria

Schack är ett av världshistoriens allra äldsta spel med anor som sträcker sig 1 500 år tillbaka i tiden. På den tiden spelades i Guptariket i Indien något som hette chaturanga och som är något av föregångaren till dagens schack.Spelet spreds sig sedan till Persien och det här ifrån spelet också fått sitt namn. ”Shah mat”, schackmatt, betyder nämligen på persiska ”kungen är besegrad”. Från det persiska riket går också att hämta det äldsta nedskrivna schackpartiet från 900-talet, vilket spelades mellan en historiker från Bagdad och dennes elev.Så småningom spred sig även spelet med araberna till Nordafrika och därifrån vidare till Europa. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet började schacket ta den form så som vi känner det idag.Under 1800-talet började schack att spelas på ett mer organiserat sätt med schackklubbar och turneringar. I mitten av samma sekel började man också inför tidsbegränsade matcher.I början av 1900-talet dominerade tyska schackspelare stort medan Sovjetunionen dominerade stort under andra halvan av århundradet.Nu har dock den ryska dominansen brutits då den nuvarande världsmästaren i schack heter Magnus Carlsen och kommer från Norge.